logo gemMtr klr

 

 

 

 

Gemeente Maastricht

Toelichting

deel uitmakende van het bestemmingsplan

Markt-Maas

       concept-voorontwerp

       voorontwerp

       ontwerp

      vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 4 september 2001.

       goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d.

 

 

 

Maastricht,

januari 2000;

april 2001;

gewijzigd

september 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Maastricht

Voorschriften

deel uitmakende van het bestemmingsplan

Markt-Maas

       concept-voorontwerp

       voorontwerp

       ontwerp

       vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 4 september 2001

       goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 09-04-2002

 

 

 

 

 

 

Maastricht,

januari 2000;

april 2001

gewijzigd

september 2001

 

 

 

 

 

INHOUD

 

 

HOOFDSTUK I       INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1         Begripsbepalingen

Artikel 2         Wijze van meten

 

HOOFDSTUK II      BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BESTEMMINGEN

Artikel 3         Bestemmingen

Artikel 4         Beschrijving in hoofdlijnen voor de bestemming centrumgebied (Markt-Maasproject)

Artikel 5         Beschrijving in hoofdlijnen voor de bestemming verkeers‑ en recreatiegebied (project Maasoevers)

Artikel 6         Beheersregeling, geldend voor alle bestemmingen

 

HOOFDSTUK III     AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 7         Algemene gebruiksbepaling

Artikel 8         Vrijstellingen

Artikel 9         Procedureregels

 

HOOFDSTUK IV     OVERGANGS- EN STRAFBEPALINGEN

Artikel 10       Overgangsbepalingen

Artikel 11       Strafbepaling

Artikel 12       Slotbepaling